Titelnfs-automation-kontakt
Beschreibungnfs-automation-kontakt
Startdatum01.01.2013 00:00
Enddatum31.12.2050 00:00


Teaser Titel Deutsch
Kontakt
Teaser Content Deutsch

NFS‐Leitung

NFS‐Leiter
Prof. John Lygeros
NCCR Dependable Ubiquitous Automation
ETH Zürich
Tel.: +41 44 633 85 09
E-Mail: jlygeros@control.ee.ethz.ch

Stellvertretende NFS‐Leiterin
Prof. Gabriela Hug
NCCR Dependable Ubiquitous Automation
ETH Zürich
Tel.: +41 (0) 44 633 81 91
E-Mail: hug@eeh.ee.ethz.ch

Teaser Image Deutsch
Bildlegende Deutsch
Teaser URL Deutsch
 
URL Target Deutsch
Link im aktuellen Fenster öffnen

Teaser Titel Französisch
Contact
Teaser Content Französisch

Direction du PRN

Directeur du PRN
Prof. John Lygeros
NCCR Dependable Ubiquitous Automation
ETH Zurich
Tél.: +41 (0) 44 633 85 09
Courriel : jlygeros@control.ee.ethz.ch

Directrice adjointe du PRN
Prof. Gabriela Hug
NCCR Dependable Ubiquitous Automation
ETH Zurich
Tél.: +41 (0) 44 633 81 91
Courriel : hug@eeh.ee.ethz.ch

Teaser Image Französisch
Bildlegende Französisch
 
Teaser URL Französisch
 
URL Target Französisch
Link im aktuellen Fenster öffnen

Teaser Titel Englisch
Contact details
Teaser Content Englisch

​NCCR Directorate

NCCR Director
Prof. John Lygeros
NCCR Dependable Ubiquitous Automation
ETH Zurich
Tel.: +41 (0) 44 633 85 09
E-Mail: jlygeros@control.ee.ethz.ch

NCCR Deputy Director
Prof. Gabriela Hug
NCCR Dependable Ubiquitous Automation
ETH Zurich
Tel.: +41 (0) 44 633 81 91
E-Mail: hug@eeh.ee.ethz.ch

Teaser Image Englisch
Bildlegende Englisch
 
Teaser URL Englisch
 
URL Target Englisch
Link im aktuellen Fenster öffnen

Teaser Titel Italienisch
 
Teaser Content Italienisch
Teaser Image Italienisch
Bildlegende Französisch
 
Teaser URL Italienisch
 
URL Target Italienisch
Link im aktuellen Fenster öffnen