Titelnfs-microbiomes-kontakt
Beschreibungnfs-microbiomes-kontakt
Startdatum01.01.2013 00:00
Enddatum31.12.2050 00:00


Teaser Titel Deutsch
Kontakt
Teaser Content Deutsch

NFS‐Leitung 

NFS‐Leiter
Prof. Jan Roelof van der Meer
NCCR Microbiomes
Universität Lausanne
Tel. +41 (0) 21 692 56 30
E-Mail: janroelof.vandermeer@unil.ch

Co‐Leiterin
Prof. Julia Vorholt
NCCR Microbiomes
ETH Zürich
Tel. +41 (0) 44 632 55 24
E-Mail: jvorholt@ethz.ch

Teaser Image Deutsch
Bildlegende Deutsch
Teaser URL Deutsch
 
URL Target Deutsch
Link im aktuellen Fenster öffnen

Teaser Titel Französisch
Contact
Teaser Content Französisch

Direction du PRN

Directeur du PRN
Prof. Jan Roelof van der Meer
NCCR Microbiomes
Université de Lausanne
Tél. +41 (0) 21 692 56 30
Courriel : janroelof.vandermeer@unil.ch

Co-Directrice
Prof. Julia Vorholt
NCCR Microbiomes
ETH Zürich
Tél. +41 (0) 44 632 55 24
Courriel : jvorholt@ethz.ch

Teaser Image Französisch
Bildlegende Französisch
 
Teaser URL Französisch
 
URL Target Französisch
Link im aktuellen Fenster öffnen

Teaser Titel Englisch
Contact details
Teaser Content Englisch

NCCR Directorate

NCCR Director
Prof. Jan Roelof van der Meer
NCCR Microbiomes
University of Lausanne
Tel. +41 (0) 21 692 56 30
E-Mail: janroelof.vandermeer@unil.ch

Co-Director
Prof. Julia Vorholt
NCCR Microbiomes
ETH Zurich
Tel. +41 (0) 44 632 55 24
E-Mail: jvorholt@ethz.ch

Teaser Image Englisch
Bildlegende Englisch
 
Teaser URL Englisch
 
URL Target Englisch
Link im aktuellen Fenster öffnen

Teaser Titel Italienisch
 
Teaser Content Italienisch
Teaser Image Italienisch
Bildlegende Französisch
 
Teaser URL Italienisch
 
URL Target Italienisch
Link im aktuellen Fenster öffnen